Lakásfelújítási támogatás

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
 

A kormány által meghirdetett Lakásfelújítási támogatás nagy segítség a családoknak. Azonban vannak fontos feltételek, melyeket jó ismerni.

Ne feledje a TomFlat az alább felsorolt munkák bármelyikét elvégzi Önnél. A munkáról olyan számlát kap, mely a támogatás igénylésénél felhasználható. A megnövekedett érdeklődésre tekintettel kérje időben árajánlatunkat az This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. címen.

A gyermeket nevelő családok otthonfelújítási támogatásának feltételeit a november 25-én megjelent 518/2020. (XI.25.) kormányrendelet tartalmazza, mely 2021. január elsején lép hatályba és 2022. december 31-ig lesz igényelhető. A legfontosabb személyi és jogosultsági feltételek az alábbiak szerint foglaljuk össze:

A támogatás összege a számlával igazolt felújítási költségek 50%-a, de legfeljebb 3 millió forint. a támogatás összegében az anyagköltség, illetve a vállalkozói díj 50-50%-os arányban szerepelhet.

A támogatás a következő építési tevékenységekhez igényelhető:

    víz-, csatorna-, elektromos-, gáz-közműszolgáltatás bevezetése, illetve belső hálózatának kiépítése vagy cseréje,
    fürdőhelyiség, illetve WC létesítése olyan lakásban, amely nem rendelkezik ilyen helyiséggel,
    fűtési rendszer kialakítása, korszerűsítése vagy elemeinek cseréje, ideértve a megújuló energiaforrások alkalmazását is,
    az épület szigetelése, ideértve a lábazatszigetelést, a hő-, hang-, illetve vízszigetelési munkálatokat,
    a külső nyílászáró cseréje, redőny, árnyékoló, spaletta, rovarháló, biztonsági rács felszerelése vagy cseréje, párkányok, küszöbök cseréje vagy felújítása,
    tető cseréje, felújítása, szigetelése,
    égéstermék-elvezető építése, korszerűsítése,
    klímaberendezés beépítése, cseréje,
    napkollektor, napelemes rendszer telepítése, cseréje,
    belső tér felújítása, ideértve
    – a lakás helyiségeinek belső fali, padló-, födém- vagy álmennyezeti burkolat cseréjét, felújítását, festését, tapétázását,
    – a galériaépítést,
    – a belső lépcső kialakítását és cseréjét,
    – a szaniterek beépítését vagy cseréjét,
    – a villanykapcsolók és -dugaljak kialakítását és cseréjét,
    – a belső nyílászárók, belső párkányok, küszöbök beépítését, cseréjét vagy felújítását,
    a lakással azonos ingatlan-nyilvántartási helyrajzi számon található épület, nem lakás céljára szolgáló helyiség (így különösen: nyári konyha, mosókonyha, tároló) felújítása,
    kerítés építése,
    gépjárműtároló építése vagy nyitott gépkocsibeálló kialakítása,
    terasz, loggia, erkély, előtető építése,
    térburkolat készítése, cseréje,
    télikert kialakítása,
    amennyiben az igénylő vagy gyermeke mozgáskorlátozott személynek minősül – a 12/2001. (I. 31.) Korm. rendelet 9. § (10) bekezdésében meghatározott akadálymentesítési munkák,
    alapozási szerkezet megerősítése, valamint
    beépíthető bútor vagy konyhai gép beépítése, cseréje.

Feltettünk magunknak néhány néhány logikusnak tűnő kérdést. Ha ezek között nem találja meg azt, amire Ön kíváncsi, keressen minket!

- A támogatás egyszer igényelhető. De mi a helyzet akkor ha én a nappalit tavasszal újítom fel, a kerítést nyáron csináltatom, a galériát pedig ősszel. Igényelhetem egyszerre ezek költségének visszatérítését? A jogszabály szerint az elvégzett munka után 60 napom van az igénylés benyújtására.

Több számla esetén az igénylési határidő számításánál a legutolsó kifizetési időpontot fogják alapul venni a Magyar Államkincstár (MÁK) munkatársai, akikhez a szükséges dokumentációt, illetve a számlákat be kell nyújtani. Tehát beadhatom a januári számlákat is novemberben a lényeg, hogy az utolsó számla kiállításától ne teljen el 60 napnál több.

- Ellenőrzik az elvégzett munkát, amire igénybe vettem a támogatást?

A támogatás igénybevételének jogszerűségét a Magyar Államkincstár végzi. Legkésőbb a támogatás folyósítását követő 180. napig azonban a lakáshoz legközelebbi fővárosi vagy megyei kormányhivatal a helyszínen ellenőrizheti, hogy a család a támogatást jogszerűen vette-e igénybe. A kivizsgálásról jegyzőkönyv készül, amelyet eljuttatnak a MÁK-hoz a kormányhivatal emberei.

További részletek:

Ki lehet lakásfelújítási támogatás igénylője?

    az aki magyar állampolgár és a magyar állampolgárságról szóló törvény alapján magyar állampolgárnak tekintendő,
    a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek beutazásáról és tartózkodásáról szóló törvény hatálya alá tartozó, a szabad mozgás és a három hónapot meghaladó tartózkodás jogát Magyarország területén gyakorló nagykorú, cselekvőképes természetes személy.

Legalább egy gyermeket nevelő házastársak, élettársak és egyedülálló szülők egyaránt igényelhetik a támogatást. Házastársak, élettársak közösen, együttes igénylőként kérhetik a támogatást és feltétel, hogy azonos lakóhellyel rendelkezzenek.

Ha a szülők lakóhelye nem azonos,

    az a szülő lehet jogosult a maximum 3 millió forint összegű támogatásra, akinél az összes közös gyermek lakóhelye van, vagy
    minkét szülő a maximum 3 millió forintos támogatási összeg 50%-ára jogosult, ha külön-külön mindkettejük lakóhelye megegyezik legalább az egyik gyermek lakóhelyével.
    Amennyiben a szülők egyike lemond a támogatás saját nevében történő igényléséről, akkor a másik szülő a maximális támogatási összeget igényelheti.

Ki minősül gyermeknek a támogatás szempontjából?

Gyermek: az igénylő

    magzata a várandósság betöltött 12. hetét követően, valamint
    vér szerinti vagy örökbefogadott eltartott gyermeke, aki
    – a 25. életévét még nem töltötte be, vagy
    – a 25. életévét már betöltött, megváltozott munkaképességű személy,
    – kiskorú rokona, ha a gyermek szüleinek halála miatt az igénylő a kirendelt gyámja

Mely ingatlanra kérhető a támogatás?


Magyarország területén fekvő, az ingatlan-nyilvántartásban lakás vagy lakóház fő rendeltetés szerinti jelleggel nyilvántartott ingatlan, valamint tanya, vagy birtokközpont jogi jelleggel nyilvántartott ingatlan lakáscélú épületeinek felújítására vehető igénybe.
A tulajdoni lap szerint zártkertként, gazdasági épületként, üdülőként, hétvégi házként nyilvántartott ingatlan finanszírozására a támogatás nem igényelhető!
Tulajdoni hányadra vonatkozó előírás

Jogosultsági feltétel, hogy az igénylő, illetve kiskorú gyermeke – együttes igénylés esetén az igénylők együtt, vagy kiskorú gyermekeik – a támogatással érintett lakásban együttesen legalább 50%-os mértékű, az ingatlan-nyilvántartásba bejegyzett tulajdoni hányaddal rendelkeznek.

Több lakásból álló osztatlan közös tulajdonban lévő ingatlan esetén a tulajdoni hányadra előírt fenti feltétel teljesülését a támogatással érintett ingatlanrészre vonatkozóan az igénylő által benyújtott használati megállapodás vagy bírósági ítélet alapján is szükséges vizsgálni.
Lakcímre vonatkozó előírás

Az igénylő – házastársak, élettársak igénylése esetén mindkét fél -, valamint a támogatásra való jogosultságnál figyelembe vett valamennyi kiskorú gyermeke a támogatással érintett lakásban legalább egy éve lakóhellyel kell, hogy rendelkezzen.

Kivétel:

    magzat és az egy évnél nem régebben született gyermek,
    a célingatlan a támogatási kérelem benyújtását megelőző egy éven belül került az igénylők tulajdonába.

Ingatlanra vonatkozó előírás

Ugyanarra az ingatlanra ugyanazon személy egyszer veheti igénybe az otthonfelújítási támogatást.

Kivétel:

    ha a korábbi igénylő az igénylése időpontjában meglévő tulajdoni hányadát teljes mértékben elidegenítette. Ebben az esetben az újabb igénylő részéről ismételten igényelhető a támogatás, ha az újabb igénylő a korábbi igénylőnek nem hozzátartozója.

Milyen TB jogviszony szükséges a jogosultsághoz?

Az igénylőnek – házastársak, élettársak igénylése esetén legalább az egyik félnek –

    legalább 1 éves, Tbj. 6.§ szerinti TB jogviszonnyal kell rendelkeznie a kérelem benyújtásakor, melyben maximum 30 nap megszakítás lehet.

Ide tartozik minden típusú munkavégzésre, foglalkoztatásra irányuló magán-és állami alkalmazotti, szolgálati és egyéb jogviszony, szövetkezeti munkavégzés, álláskeresési támogatások időszaka, egyéni vállalkozás, társas vállalkozás, egyházi szolgálati jogviszony, mezőgazdasági őstermelő, főállású kisadózó, állami projektértékelő, köz- vagy felsőoktatási jogviszony.

Jogosult lehet a támogatásra a Kiegészítő tevékenységet folytató személy, aki:

    a 6. § szerinti biztosítási kötelezettség alá eső jogviszonyban kereső tevékenységet folytató saját jogú nyugdíjas személy, továbbá az az özvegyi nyugdíjban részesülő személy, aki a reá irányadó nyugdíjkorhatárt betöltötte és egyéni vagy társas vállalkozónak minősül, akkor is, ha a saját jogú vagy a hozzátartozói nyugellátás folyósítása szünetel.

Beleszámít tehát a támogatás igénylését megelőző hónapokban felvett álláskeresési járadék, a nyugdíj melletti munkavégzés, valamint a hallgatói jogviszony.

A TB jogviszonyra vonatkozó feltételt nem kell teljesíteni, ha az igénylő végleges határozat alapján gyermekek otthongondozási díjában vagy ápolási díjban részesül.
Közfoglalkoztatotti jogviszony

Az, aki az igénylést megelőző 180 napban közfoglalkoztatási jogviszonyban áll, annak jogviszonya nem felel meg a jogosultsághoz. Ellenben aki az 1 évből az utolsó fél évben már egyéb, Tbj. 6.§. szerinti társadalombiztosítási jogviszonnyal rendelkezik az megfelelő lehet akkor is, ha a 180 napot megelőzően közfoglalkoztatott volt.
Külföldi TB jogviszony

Nem felel meg a TB jogviszonyra vonatkozó előírásnak az, aki a támogatási kérelem benyújtásakor külföldi TB jogviszonnyal rendelkezik. Aki azonban az igénylés napján már magyarországi TB jogviszonyt igazol, annak az ezt megelőző külföldi jogviszonya is figyelembe vehető az 1 év számítása során.
Milyen további jogosultsági feltételek vannak még?

Köztartozásmentesség

Az igénylőnek – együttes igénylés esetén mindkét félnek – az állami adóhatóságnál nem lehet nyilvántartott köztartozása.
Mennyi támogatás vehető fel?

Milyen számla fogadható el a költségek igazolásaként?

Az építési tevékenységek teljesítését igazoló számlaként:

    saját nevére szóló,
    az általános forgalmi adóról szóló törvény hatálya alá tartozó termékértékesítésről, illetve szolgáltatásnyújtásról kiállított, és
    a felújítással kapcsolatos tervezési, építési, szerelési munkálatok tekintetében egy vagy több, a vállalkozási szerződés vagy szerződések szerinti vállalkozó által kiállított

olyan számla fogadható el, amelyről a vállalkozó az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény 10. számú melléklet 1. pontja szerinti adatszolgáltatási kötelezettségét teljesítette.

A támogatás az 5%-os általános forgalmi adó mértékkel kiállított számla vonatkozásában nem vehető igénybe!

A felújítással kapcsolatos tervezési, építési, szerelési munkálatokat végző vállalkozó által kiállított számla csak akkor fogadható el:

    ha a vállalkozó az igénylőnek nem közeli hozzátartozója vagy élettársa, vagy
    gazdálkodó szervezet esetében az igénylő vagy az igénylő közeli hozzátartozója vagy élettársa annak nem tagja, munkavállalója vagy vezető tisztségviselője.

Együttes igénylés esetén e rendelkezést mindkét igénylőnek teljesíteni kell.

Nem fogadható el az olyan számla, amelyet a felújítással érintett lakás vonatkozásában, falusi CSOK igénylése során már elszámoltak.
Hogyan történik a támogatás igénylése?

A támogatás 2021. január elsején vagy azt követően megkötött vállalkozási szerződés alapján megkezdett, a lakáson végzett felújítás befejezését és a számlák kifizetését követően igényelhető. Az igénylésre számlák kifizetését követően 60 napon belül, de legkésőbb 2022. december 31-ig van lehetőség. Több számla esetén az igénylési határidő számításánál a legutolsó kifizetési időpontot kell alapul venni.
Hol igényelhető?

A támogatás iránti kérelem a Kincstár által rendszeresített formanyomtatványon,

    az igénylő, együttes igénylés esetén az igénylők egyike elektronikus azonosítását követően – a Kincstár által üzemeltetett elektronikus felületen,
    postai úton vagy
    személyesen a kormányablaknál

nyújtható be.
A támogatás elbírálása

A támogatás iránti kérelmeket a Kincstár a hozzá történő beérkezés időpontját követően – a beérkezés sorrendjében – 30 napon belül bírálja el. A kérelem elbírálása során hiánypótlásra egy alkalommal kerülhet sor. A hiánypótlásra meghatározott – legfeljebb 30 napos – időtartam az elbírálási határidőbe nem számít be.

Ha a Kincstár az igénylő támogatásra való jogosultságát megállapítja, támogatói okiratot állít ki. A támogatói okirat kiállítását követő 5 napon belül kerül folyósításra a támogatás az igénylő belföldi fizetési számlájára.
Hogyan ellenőrzik az elvégzett munkálatokat?

A támogatás igénybevételének jogszerűségét a Kincstár, legkésőbb a támogatás folyósítását követő 180. napig jogosult a lakás fekvése szerint illetékes kormányhivatal bevonásával helyszíni ellenőrzés keretében vizsgálni.
Mi történik jogosulatlan igénybevétel esetén?

Jogosulatlan igénybevétel esetén a Kincstár felszólítja az igénylőt a támogatásnak az államháztartásról szóló törvény szerinti, kamattal növelt összegben történő visszafizetésére.
Mit tehetünk, ha nem rendelkezünk a munkálatok elvégzéséhez szükséges saját erővel?


Tomflat

Egyedi építőipari kivitelezés, felújítás, javítás magánszemélyek és cégek részére

Műhely

1142 Budapest Erzsébet királyné útja 57
+36 20 956 75 90
FAX: +36 20 956 75 90

Mikor hívhat?

Hibaelhárítással kapcsolatban ügyfeleinknek a hét minden napján állunk rendelkezésére. Lakásfelújítással, egyéb feladatokkal kapcsolatban:

  • Hétfő-Péntek: 8:00 - 18:00
© 2018 Tomflat Kft. Minden jog fenntartva.